Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Νικόλαος Χαλκιδικής