Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Νικόλαος Χαλκίδας Ευβοίας