Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Κοσμάς Αιτωλός (Αρτέμιδα – Σπάτα)