Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Κωνσταντίνος (Μοσχάτο Αττικής)