Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Κωνσταντίνος (Ηλιούπολη Αττικής)