Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Κωνσταντίνος (Άνω Λιόσια Αττικής)