Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Ισίδωρος Βοιωτίας