Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Ιωάννης Σούρπης Μαγνησίας