Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος (Αρτέμιδα – Σπάτα)