Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Ιωάννης (Παπάγος Αττικής)