Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Ιωάννης (Νίκαια Αττικής)