Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Ιωάννης – Καρύδι (Κορωπί Αττικής)