Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Ιωάννης (Αθήνα – Δάφνη)