Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Ιωάννης (Αγία Παρασκευή Αττικής)