Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Γερμανός Φλώρινας