Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Γεώργιος (Ζωγράφος Αττικής)