Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Γεώργιος (Βουλιαγμένη Αττικής)