Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Γεώργιος Θερμής Λέσβου