Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Γεώργιος Συκούσης Χίου