Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Γεώργιος (Στενό Σαλαμίνας)