Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Γεώργιος Προμυρίου Μαγνησίας