Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Γεώργιος Πλατάνου Ηλείας