Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Γεώργιος (Περιστέρι Αττικής)