Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Γεώργιος (Πέραμα Αττικής)