Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Γεώργιος (Παπάγος Αττικής)