Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Γεώργιος Νηλείας Μαγνησίας