Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Γεώργιος (Νίκαια Αττικής)