Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Γεώργιος Λιχάδας Ευβοίας