Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Γεώργιος (Κορωπί – Άγιος Δημήτριος)