Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Γεώργιος Κεραμείων Λέσβου