Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Γεώργιος Καρδίτσας