Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Γεώργιος (Ηράκλειο Αττικής)