Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Γεώργιος Αθαμανίου Άρτας