Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Φίλιππος (Νίκαια Αττικής)