Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Ελευθέριος (Περιστέρι Αττικής)