Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Ελευθέριος (Αθήνα)