Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς)