Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Δημήτριος Βοιωτίας