Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Δημήτριος (Ψυχικό Αττικής)