Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Δημήτριος (Πετρούπολη Αττικής)