Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Δημήτριος Κρωπίας Αττικής