Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Δημήτριος (Κηφισιά Αττικής)