Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Δημήτριος Αττικής