Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Δημήτριος Αργυρού Ευβοίας