Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Χριστόφορος – Άνω Νεάπολη (Νίκαια Αττικής)