Διαπραγμάτευση με servicer Αγία Κυριακή Σπάρτης Λακωνίας