Διαπραγμάτευση με servicer Βασιλόπουλο Αιτωλοακαρνανίας