Διαπραγμάτευση με servicer Βασιλικά Αγίου Ιωάννη Κερκύρας