Διαπραγμάτευση με servicer Κεραμιδιώτη – Τσουμπακατάρα (Αχαρνές Αττικής)