Διαπραγμάτευση με servicer Άρδακτος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου Κρήτης